Informace o nás

TANGO, manažeři na vozíčcích management pro život

Neseme název podel značky invalidního vozíčku, protože nači členové jsou manažeři na vozíčcích. Bez ohledu na to odvádíme svou práci zcela profesionálně, kvalitně a s dlouhou tradicí od roku 1994.

Naše základy stojí na osobních příbězích a zkušenostech, kterými každý náš člen v životě prošel a na z nich vzniklé schopnosti empatie. Nikdy jsme neuvažovali o založení nadace či obecně prospěšné společnosti proto, že chceme dokázat, že i z vozíku umí člověk dobře pracovat, dokázat skvělé věci, stačí mu dát šanci, důvěru a tolik potřebný pocit uplatnění a seberealizace. Více o nás a našem týmu najdete zde

Mimo jiné projekty jsme od roku 1997 relizátory akce Daruj hračku ve prospěch dětí s různými hanicapy, do které je každoročně zahrnuto přes 75 DD, ÚSP a dalších zařízení, z nichž si 2.600 dětí a lidí s různými handicapy namaluje vždy celkem o 5.200 konkrétních přání (každý 2 přání, která chce po Ježíškovi splnit). Podívejte se na databázi dětí a jejich přání.

Jsme organizátory mnoha společensky významných projektů. Za naši činnost a jejich autorství a realizaci jsme byli oceněni významnými cenami na celosvětové, republikové i regionální úrovni.

Našim klientům a partnerům jsme a chceme být dobrými a profesionálními partnery. Těm na straně sociální i těm na straně druhé - obchodní, kulturní, ekonomické, bez jejichž partnerství by naše činnost byla nereálná. Děkujeme. 

 

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.